Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Passend onderwijs

Basiszorg en -ondersteuning

Van elke basisschool wordt verwacht dat er een bepaalde mate van zorg en ondersteuning geboden kan worden. We noemen dit de basiszorg of basisondersteuning. Dit is vastgelegd in de wet Passend Onderwijs en geldt sinds 2014. Wat onze school verstaat onder basisondersteuning staat beschreven in ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Dit kunt u hier downloaden op onze website.

Basisondersteuning wordt doorgaans aangeboden door de groepsleerkracht in de klas. Het betekent bijvoorbeeld dat voor een leerling met dyslexie oplossingen worden gevonden die lees- of schrijfbelemmeringen wegnemen. Voor een leerling met concentratieproblemen kan het betekenen dat we zorgen voor aanpassingen die een leerling helpen met concentreren.

Aanvullende leerlingondersteuning

Voor sommige leerlingen is aanvullende ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als er sprake is van meervoudige belemmeringen in het leren, of wanneer er behoefte is aan specialistische hulp. Wij zoeken dan, in samenspraak met ouders, naar mogelijkheden om ondersteuning te organiseren. De intern begeleider van onze school begeleidt dit proces, zij coördineert de zorg en heeft zicht op de mogelijkheden binnen de regio.

Binnen Stichting Proo zijn specialisten werkzaam die we om advies kunnen vragen. Dit wordt gecoördineerd door een team van orthopedagogen die samen het Kennis Centrum Onderwijs (KCO) vormen.

Aanvullende ondersteuning kan plaatsvinden op leerlingniveau, maar ook op groepsniveau. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat in een groep veel leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften zitten. Dit valt dan in principe binnen de basiszorg, maar het feit dat het om veel leerlingen gaat, kan betekenen dat er voor de groep iets extra’s nodig is. Ook hierbij adviseert het KCO.

Arrangementen

Binnen onze stichting zijn er mogelijkheden om extra bekostiging aan te vragen voor een leerling. We noemen dit een ‘arrangement’. Om een arrangement aan te vragen wordt een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Dit wordt met ouders besproken. Het KCO beoordeelt of een arrangement (deels) wordt toegekend. Vanuit een arrangement kunnen materialen gekocht worden, maar er kan bijvoorbeeld ook voor gekozen worden om een leerling extra te laten begeleiden door een onderwijsassistent.

Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Cantharel bieden we adaptief onderwijs. Kinderen krijgen stof aangeboden passend bij hun niveau. Voor leerlingen die net wat meer uitdaging nodig hebben, is er de mogelijkheid deel te nemen aan de Plusklas voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Leerlingen komen eens per week samen en krijgen les van juf Anne.

Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de Digitale Plusklas van Stichting Proo en de Hoogbegaafdheidsklas op de Arendshorst. Informatie hierover is te vinden op de website van het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid

Zeeluwe

Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband Zeeluwe. Bij dit samenwerkingsverband zijn de meeste scholen in de regio aangesloten. Samen zorgen we voor een ‘dekkend netwerk’. Dit betekent dat we verschillende vormen van extra ondersteuning binnen de regio proberen te organiseren. Zo creëren we voor zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs dicht bij huis en voorkomen we dat kinderen langdurig thuis komen te zitten.

Meer informatie over Zeeluwe kunt u vinden op de website www.zeeluwe.nl.

De nieuwsbrieven van Zeeluwe kunt u via onderstaande link lezen:

Nieuwsbrief Maart 2024

Nieuwsbrief Januari 2023
Nieuwsbrief April 2023
Nieuwsbrief Juni 2023
Nieuwsbrief November 2023