Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Downloads

Op deze pagina staan verschillende documenten die u kunt inzien, zoals het jaarplan. Ook kunt u verschillende handige documenten downloaden, zoals het verlofformulier. 

Kwaliteit en resultaat van onderwijs en zorg

De volgende documenten hebben betrekking op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden. 

Voor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Stichting Proo:

  • Toelichting AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
  • Strategisch Beleidsplan Stichting Proo 2018 - 2022
  • Protocol Agressie en Geweld
  • Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op de scholen
  • Toestemmingsformulieren GGD
  • Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Protocol Internet & Social Media
  • Klachtenregeling

Formulieren voor ouders: