Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen, over bijvoorbeeld de dagindeling, het meenemen van tussendoortjes, het maken van een afspraak met de leerkracht, intern begeleider of schoolleiding of over schoolactiviteiten.

Algemene vragen

Vragen over bewegingsonderwijs

Vragen van nieuwe ouders

Vragen over contact met school

Algemene vragen

Wat zijn jullie schooltijden?
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur. (Vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij).
Op woensdag van 8:30 tot 12:15 uur.
Kijk voor afwijkende tijden bij Schooltijden.

Op welke plek kan ik mijn kind ophalen?
Ouders van groep 1 t/m 4 kunnen wachten bij het onderbouwplein.
De groepen 1, 2 en 3 lopen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 verlaten de school via de bovenbouwuitgang.

Wat moet mijn kind meenemen als pauzehapje?
Wij verzoeken ouders een gezonde pauzehap mee te geven naar school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fruit. Uiteraard hoort hier ook iets te drinken bij. Kies voor iets waar weinig suiker in zit. Koolzuurhoudende frisdranken zijn verboden.

Mijn kind is jarig, wat is het traktatiebeleid?
Wanneer een kind in de klas zijn verjaardag viert, gebeurt dit doorgaans om 10:00 uur. Kinderen mogen in de klas trakteren, we vinden het belangrijk dat dit een gezonde traktatie is. Kijk voor tips op www.gezondtrakteren.nl

Mijn kind is ziek, waar kan ik hem afmelden?
U kunt uw kind telefonisch afmelden via het telefoonnummer van school: 0341 - 55 38 55. U kunt bellen vanaf 8:00 uur. De periode voor schooltijd is altijd erg druk, als er niemand opneemt, probeer het gerust na 8:30 uur nogmaals. 
Afmelden kan ook via Parro, hiervoor kunt u een Parrogesprek starten met de leerkracht van de groep.
We hebben de afspraak dat als kinderen afwezig zijn zonder afmelding, de leerkracht om 8:45 uur ouders belt.

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op school?
Op de lange dagen werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch.

Is er toezicht op het schoolplein?
Vanaf 8:15 staat er op het onder- en bovenbouwplein een leerkracht om toezicht te houden.
In de pauze gaan leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. 
Met regelmaat spelen er na schooltijd ook kinderen op het bovenbouwplein. Leerkrachten houden dan geen toezicht. De BSO van Beertje Puk maakt ook met regelmaat gebruik van het plein na schooltijd, zij houden alleen toezicht op kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Waar kan ik parkeren?
Tijdens het halen en brengen is het vaak erg druk in en rond de school, dus ook op de straat waar ouders rijden en parkeren.
U kunt aan de Amanietlaan parkeren buiten de schoolzone, aan de zijde langs het gebouw De Amaniet.
U kunt tijdens het halen en brengen gebruik maken van de parkeerplaats van sportzaal de Triade. Houdt de invalidenparkeerplaatsen vrij.
U kunt langs de Drieërweg aan beide zijden van de weg parkeren. De meeste bovenbouwkinderen komen op de fiets naar school, pas uw snelheid daar alstublieft op aan.

Wat is GVO of HVO?
Op de Cantharel wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) gegeven. Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
GVO/HVO wordt gegeven door een vakleerkracht in groep 3 t/m 8. Elke week volgen leerlingen een les van drie kwartier. Ouders maken hun keuze voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar door middel van een keuzeformulier. Het is mogelijk om geen van beiden te kiezen.

Vragen over bewegingsonderwijs

Heeft mijn kind gymspullen nodig?
Ja, uw kind heeft gymspullen nodig. Dit is belangrijk in verband met hygiëne. Een korte broek met een t-shirt of een gympak is geschikt. 
Gymschoenen zijn ook belangrijk. Kinderen mogen niet op sokken gymmen in verband met veiligheid. Blote voeten zijn niet wenselijk in verband met hygiëne.
Kinderen krijgen een tas van school om hun gymspullen in te bewaren.

Waar worden gymlessen gegeven?
Gymlessen worden gegeven in sporthal de Triade, naast de school.
De kleutergroepen gymmen in het speellokaal in de school.

Is er een vakleerkracht?
De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs, of door een groepsleerkracht met een gymbevoegdheid. 

Wordt er vanuit school schoolzwemmen verzorgd?
Er wordt geen schoolzwemmen verzorgd op de Cantharel.

Vragen van nieuwe ouders

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind officieel aanmelden wanneer hij of zij drie jaar oud is. Eerder aanmelden kan, we spreken dan formeel van een vooraanmelding

Is er sprake van een wachtlijst?
Er is op dit moment geen sprake van een wachtlijst. We verzoeken u wel op tijd contact op te nemen voor het maken van een afspraak, in verband met onze lange termijn planning.
Wanneer wij vaststellen dat we de limiet van het aantal aanmeldingen bereikt hebben, zullen we wel werken met een wachtlijst. Meer informatie kunt u vinden in ons instroomprotocol, te vinden bij 'Downloads'. 

Mijn kind heeft een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?
Als uw kind een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte heeft, geef dit aan bij de schoolleiding wanneer u een afspraak maakt. 

Ik zoek een school voor mijn kind vanwege een verhuizing naar Ermelo, hoe weet ik of er plek is?
Maak een afspraak met de schoolleiding. Wanneer er sprake is van zij-instroom kijken we niet alleen naar het leerlingaantal in een groep, maar ook naar de zorgbehoefte.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?
Uw kind mag officieel vanaf zijn vierde verjaardag naar school.

Mag mijn kind eerst komen wennen op school?
In aanloop naar het starten op school, mogen kinderen komen wennen. Afspraken hiervoor worden gemaakt met de leerkracht van de groep waar het kind geplaatst wordt.

Mag ik kiezen in welk van de twee kleutergroepen mijn kind komt?
Nee, de leerkrachten delen de groepen in. We kijken hierbij naar aantal, zorgbehoefte, aantal jongens/meisjes. Broertjes en zusjes proberen we waar mogelijk in aparte groepen te plaatsen.

Mijn kind gaat naar een school in Ermelo maar we willen overstappen, kan dat?
Maak een afspraak met de schoolleiding, uiteraard nadat u gesproken heeft met de schoolleiding van de huidige school.

Vragen over contact met school

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?
We organiseren vaste gespreksmomenten waarop ouders en leerkrachten in gesprek gaan. Een goede samenwerking vinden we echter zeer belangrijk. Kom daarom gerust langs als u een extra afspraak wilt maken.

Ik wil de leerkracht voor schooltijd iets belangrijks vertellen over mijn kind, kan dat?
We merken dat ouders soms voor schooltijd belangrijke informatie willen delen met de leerkracht. De periode voor schooltijd is soms erg druk, waardoor het er niet van komt. Wilt u iets belangrijks doorgeven aan de leerkracht, dan vinden we het fijn als u om 8:00 uur even belt. 
Een afspraak maken voor na schooltijd is uiteraard ook mogelijk.

Ik wil graag in gesprek met de intern begeleider of schoolleiding. Is dit mogelijk?
Dit is mogelijk. Geef dit aan bij de leerkracht van uw kind of stuur een e-mail naar de directeur of intern begeleider. E-mailadressen vindt u hier.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
Er is een uitgebreide klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Deze staat uitvoerig beschreven in de schoolgids