Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Visie en missie

Missie van de school

De Cantharel biedt openbaar onderwijs, waar je mag zijn wie je bent ongeacht je achtergrond. Wij bereiden kinderen voor op hun plek in de maatschappij door ons onderwijs te richten op de ontwikkeling van taal- reken- en studievaardigheden. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

Het is ons doel om leerlingen vaardigheden aan te leren, cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.


De kernwaarden van de school

Onze kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen in jezelf en in elkaar.
 • Respect voor elkaar, je mag zijn wie je bent.
 • We leren samen, in de klas en in het team.
 • We stemmen ons onderwijs af op wat het kind nodig heeft.
 • We bieden ruimte aan de nieuwsgierigheid van kinderen.

De visies van de school

Visie op veiligheid

Een veilige leef- en leeromgeving vormt de basis van goed onderwijs. Wij geven dit vorm door oog te hebben voor elkaar en onze omgeving. Leerkrachten vertonen voorbeeldgedrag.

Onze school is een openbare basisschool, waar je mag zijn wie je bent en waar we respect hebben voor elkaar.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Op school bieden we kinderen de mogelijkheid om kennis op verschillende manieren te verwerven.

We bieden kinderen de ruimte om binnen kaders onderzoek te doen naar wat zij zelf graag willen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren op de basisschool. Op deze manier bereiden we ze zo goed mogelijk voor op onze samenleving, nu en in de toekomst. We integreren in onze aanpak zes vaardigheden. Omdat deze vaardigheden in het Engels allemaal met de letter ‘C’ beginnen, noemen we ze ook wel “ de 6 c’s”.

 • Wereldburgerschap (Citizenship)
 • Samenwerking (Collaboration)
 • Persoonlijkheidsvorming (Character)
 • Communicatie (Communication)
 • Creativiteit (Creativity)
 • Kritisch denken (Critical thinking)

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij brengen de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld, zodat we er in onze lessen zo goed mogelijk op aan kunnen sluiten. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen al snel zelfstandig aan het werk en krijgen indien nodig verrijking of verdieping aangeboden. Voor kinderen die meer instructie nodig hebben wordt dit verlengd aangeboden. Door op deze manier te differentiëren bieden we onderwijs op maat.

We geven les op een interactieve manier, die kinderen uitnodigt om actief betrokken te zijn. Het is de taak van de leerkracht om gebruik te maken van gevarieerde werkvormen, die kinderen uitnodigen tot coöperatief leren en waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van “de 6 c’s”.