Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Over ons

De Cantharel is een openbare basisschool. "Samen plezier in leren" is het motto van onze school. We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar en van elkaar leren. Samen creëren we een school waar ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Dit past bij het openbare karakter van onze school. Door goed te kijken naar wat een kind nodig heeft, proberen we het optimale uit onze leerlingen te halen. U vindt bij ons alles onder één dak, van peuterspeelzaal tot buitenschoolse opvang. 

Over de school

De Cantharel bestaat sinds 1967. Sinds juni 2013 werken we in een prachtig nieuw gebouw, de Amaniet. Sindsdien is het aantal leerlingen gestaag gegroeid. Bij de start van het schooljaar 2021/2022 telde de school ruim 170 leerlingen, verdeeld over acht groepen.

Samen plezier in leren

We vinden het belangrijk dat leerlingen van en met elkaar leren. Dit geven we vorm door in de klas veel gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Zo betrekken we alle leerlingen bij de les. Normen en waarden, respect hebben voor elkaar en elkaars mening en zelfvertrouwen zijn hierbij belangrijk.

Verder belangrijk om te weten:

  • Kinderen krijgen instructie en verwerking op hun eigen niveau.
  • Goede omgangsvormen zijn bij ons heel normaal.
  • We bieden Engels van groep 1 t/m 8.
  • Via onderzoekend leren bieden we ruimte aan wetenschap en technologie.
  • We werken met een continurooster.
  • Voor- en Naschoolse opvang van Beertje Puk wordt aangeboden in ons gebouw.
  • Peuterspeelzaal Bambino is binnen ons gebouw een goede partner in samenwerking.

Coöperatief leren

We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Mooi gezegd, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? En hoe zorg je voor betrokkenheid van alle... 

Wetenschap en technologie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een onderzoekende houding. Op de Cantharel proberen we deze onderzoekende houding ruimte te geven door... 

Kanjertraining

Kinderen verlangen een school-gemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten... 

Tussenschoolse opvang

Voor kinderen die tussen de middag op school blijven, organiseren we binnen de school tussenschoolse opvang. Hier leest u meer over de manier waarop...