Nieuws > Algemeen > Weer naar school..

Weer naar school..

Beste ouders en verzorgers van de Cantharel,

Hierbij het draaiboek waarin we de maatregelen m.b.t. het coronavirus hebben beschreven.

Belangrijkste punten:

  • We blijven vooralsnog werken met ons continurooster van 8:30 tot 14:30. Zie voor meer informatie deze begeleidende brief.
  • Ouders brengen hun kind tot aan het plein. 
  • Ouders van groep 1/2 wachten langs het hek van het onderbouwplein op hun kind (langs de Amanietlaan). 
  • We kunnen weer gebruik maken van ons onderbouwplein en de onderbouwingang.
  • Kinderen die jarig zijn mogen weer trakteren in hun eigen klas

We willen u vragen om het draaiboek goed door te lezen en bij het halen en het brengen van uw kind de anderhalve meter afstand tot andere volwassenen aan te houden. 

Het team van de Cantharel kijkt er naar uit om het nieuwe schooljaar te starten en alle kinderen weer te mogen ontvangen op onze school!

Deel deze pagina:

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.