Net even

iets meer

informatie

Image Alt Text

Direct

aanmelden

Medezeggenschap

MR van de Cantharel
De gezamenlijke inbreng in de MR van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft o.a. de taak ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en zo mogelijk verbetert. Ook ziet zij erop toe dat nieuwe wettelijke bepalingen op de juiste wijze worden ingepast. Het één en ander gebeurt in nauw overleg met de schoolleiding.

De leden van de MR zijn:

  • Cor Boonstoppel, voorzitter, oudergeleding (vader van Cathelijne, Bas en Teun) 
  • Pauline Jonker, secretaris, oudergeleding (moeder van Wout en Niek)
  • Hans Jonkman, oudergeleding (vader van Tessa en Nynke)
  • Loes Hamwijk, personeelsgeleding
  • Ismaël Kaija, personeelsgeleding
  • Anne Middel, personeelsgeleding

De MR is ook per mail bereikbaar: mr.decantharel@stichtingproo.nl

De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar op De Cantharel. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Het MR-reglement ligt ter inzage op school en kunt u hieronder volledig inzien.

Hieronder vindt u verschillende documenten van de medezeggenschapsraad:
Reglement Medezeggenschapsraad Cantharel
Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad Cantharel


Notulen en jaarverslagen (te openen door te klikken op onderstaande links):
Vergadering 15 november
Vergadering 2 november

Elke volgende vergadering wordt besloten in de vergadering en de datum wordt gepubliceerd in 't Zwammetje.

De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en duren gemiddeld tot 22:00 uur.
De vergaderingen vinden gewoon op school plaats.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR bespreekt en behartigt de onderwerpen die gelden voor alle scholen binnen Stichting Proo.
Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Ermelo. 

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.