Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Medezeggenschap

MR van de Cantharel
De gezamenlijke inbreng in de MR van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft o.a. de taak ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en zo mogelijk verbetert. Ook ziet zij erop toe dat nieuwe wettelijke bepalingen op de juiste wijze worden ingepast. Het één en ander gebeurt in nauw overleg met de schoolleiding.

De leden van de MR zijn:

  • Cor Boonstoppel, secretaris, oudergeleding (vader van Cathelijne, Bas en Teun) 
  • Pauline Jonker, oudergeleding (moeder van Wout en Niek)
  • Yvette van der Laar, oudergeleding (moeder van Tycho en Axel)
  • Mellanie Hendriks, personeelsgeleding
  • Bernadette Palm, personeelsgeleding
  • Herma van der Weide, personeelsgeleding

De MR is ook per mail bereikbaar: mr.decantharel@stichtingproo.nl

De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar op De Cantharel. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Het MR-reglement ligt ter inzage op school en kunt u hieronder volledig inzien.

Hieronder vindt u verschillende documenten van de medezeggenschapsraad:
Reglement Medezeggenschapsraad Cantharel
Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad Cantharel


Notulen en jaarverslagen (te openen door te klikken op onderstaande links):
Vergadering van 2 juli 2019
Vergadering van 21 mei 2019
Vergadering van 2 april 2019
Vergadering van 15 januari 2019
Vergadering van 5 november 2018
Vergadering van 17 september 2018
Vergadering van 18 juni 2018

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016 - 2017

Vergaderschema 2018 - 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Dinsdag 2 juli 2019
Dinsdag 10 september 2019

De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en duren gemiddeld tot 22:00 uur.
De vergaderingen vinden gewoon op school plaats.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt en behartigt de onderwerpen die gelden voor alle scholen binnen Stichting Proo. Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Ermelo. 

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl

De data van de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2018 - 2019 zijn: 
donderdag 20 september 2018
donderdag 18 oktober 2018
donderdag 29 november 2018
donderdag 7 februari 2019
donderdag 11 april 2019
donderdag 16 mei 2019
donderdag 27 juni 2019

Data zijn onder voorbehoud. 

Vergaderlocatie: 
Bouw & Infrapark
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.